ЦЕНИ

Хранителен режим - 100 лв

Тренировъчна програма - 100 лв

Измерване на подкожни мазнини с дигитален калипер - 25 лв

Индивидуална тренировка - 20 лв

Групова тренировка - 10 лв