Тренировъчни Програми

Тя се изгражда на базата на нивото на трениращия, както и адаптацията му към натоварванията. Добре е да се съчетае с подходящ хранителен режим, поради изискванията на клиента (качване, сваляне, поддържане). Специфични са сериите и повторенията, които се изпълняват, както и самия тренировъчен сплит (тренировка/почивка) Фактор при изготвянето са отново ръста и килограмите, както и здравословния статус на трениращия (пулс, артериално налягане, дихателна система, ЦНС, сърдечно-съдова система…).

Направи запитване