Кросфит

Кросфит тренира съвършения атлет, който е в еднаква степен гимнастик, щангист, спринтьор, бегач на средни разстояния и гребец. Също така, цели създаването на пълна, всеобща и цялостна физическа добра форма, психическа сила и издръжливост.

Движението е навсякъде в природата. Човек стои, седи, хвърля, вдига, бута, дърпа, катери се, бяга и удря в своето ежедневие (или поне преди години го е правил в своето ежедневие). Така сме устроени. Функционално трениране в контекста на кросфит е изпълнение на упражнения, съставени от типични за човешкото тяло движения, които ежедневно извършваме.

Ползи

Чрез съчетаване на елементи от гимнастика, вдигане на тежести, бягане и гребане се постига цялостна добра форма, която според дефиницията на кросфит, както беше споменато по-рано, предполага развитие на следните умения:

  • Сърдечно-съдова и дихателна издръжливост – способността на различните системи в тялото да набавят, обработват и транспортират кислород

  • Силова издръжливост – способността на системите на тялото да обработват, доставят, складират и използват енергия

  • Сила – способността на мускулните клетки и двигателните единици да прилагат натиск.

  • Гъвкавост – способността да се максимизира обхвата на движение при определена става.

  • Експлозивност – способността на мускулните клетки и двигателните единици да прилагат максимална сила за минимално време.

  • Скорост – умението да се минимизира времето за изпълнение на повторяемо движение.

  • Координация – умението да се комбинират няколко независими движения в едно отделно, ясно изразено, сложно движение.

  • Ловкост – умението да се минимизира времето за преход от едно към друго движение.

  • Баланс – умението да се контролира позиционирането на центъра на тежестта на тялото спрямо опорната му точка.

  • Точност – умението да се контролира движение в определена посока при определена интензивност.

Запиши се