Контакти

Функционален фитнес клуб-681 е спортен клуб, основан от сертифицираните треньори Димитър Шпатов и Радостина Здравкова. Функционален фитнес клуб-681 се основава на философията на цивилизованото човечество, заложена в глобалния спортен нормен комплекс. НИЕ убедено приемаме и дълбоко вярваме в мисията на спорта да насърчава обществения напредък, да подобрява стандарта на живот и да допринася за внедряване в цялостното развитие на нацията на основни човешки ценности. НИЕ споделяме разбирането за смисъла на спорта като отговор на социалните нужди, от една страна, а, от друга, на запазване и развиване на физическите сили и психично благосъстояние, както и достигане на по-високо ниво на личните постижения на индивида, представено в значими международни и национални актове. НИЕ намираме отзвук провъзгласеното в Европейска харта Спорт за всеки право със спорт да се занимават хора от всички социални групи – включително хора в неравностойно положение в обществото (хора с увреждания и заболявания, възрастни хора, безработни, деца със специални образователни потребности, и т. н.). Взимат се предвид изразените в Европейския манифест за младите хора и спорта постановки за развитието на положително отношение към спорта на младите и поддържане на спортната мотивация на младите спортни таланти, като се посочват и отговорните за осигуряване на условия за подпомагане на спортните политики субекти – обществените власти и спортните организации. НАШАТА ЦЕЛ е да подобрим значително двигателната култура и физическите качества (СИЛА, БЪРЗИНА,ИЗДРЪЖЛИВОСТ, ЛОВКОСТ И ГЪВКАВОСТ) на човека, чрез използване на методика от различни видове спорт: Обща физическа подготовка, специална физическа подготовка, Аеробика, Гребане, Лека атлетика, Кросфит, Функционални тренировки, Кръгови тренировки, Гимнастика. Професионалното ни портфолио също така включва кондиционни тренировки с професионални спортисти от различни спортове: футбол, баскетбол, гребане, бойни спортове, тенис, фехтовка, плуване, волейбол и други. Тренировките са изцяло съобразени с нивото, здравословния статус, състоянието и личните нужди на клиента.

+359 878 826 004

admin@ffc681.com