График

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:00 - 08:00
Кросфит07:00 - 12:00
Кросфит07:00 - 12:00
Кросфит07:00 - 12:00
Кросфит07:00 - 12:00
Кросфит07:00 - 12:00
08:00 - 09:00
Кросфит08:00 - 12:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Кросфит16:00 - 20:00
Кросфит16:00 - 20:00
Кросфит16:00 - 20:00
Кросфит16:00 - 20:00
Кросфит16:00 - 20:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Click on the class name to get additional info

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:00 - 08:00
Кросфит07:00 - 12:00
Кросфит07:00 - 12:00
Кросфит07:00 - 12:00
Кросфит07:00 - 12:00
Кросфит07:00 - 12:00
08:00 - 09:00
Кросфит08:00 - 12:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Кросфит16:00 - 20:00
Кросфит16:00 - 20:00
Кросфит16:00 - 20:00
Кросфит16:00 - 20:00
Кросфит16:00 - 20:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Click on the class name to get additional info

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота